Nội dung bài viết

mukinhdo. chấm gì ? ( Ví dụ : com hay net )