Bạn đã có dự định gì cho chủ nhật?
______________________
đèn led

http://www.dmca.com/Protection/Statu...n-led-day.html