Giá cả rẻ nhất vì không phải qua trung gian
________________
báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
http://login.ezproxy.lib.rmit.edu.au...caothuctap.com