Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Kinh Đô ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mukinhdo.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Kinh Đô

B8U7F2K1Z4
B2P3D8B4V4
E6F5H2K3A7
T4Z9B9W8B9
T6Z1Y8P7P7
N8L6P5P6Y7
B8P2L5O1O2
B1X3E2Y1F9
F4X6Z7C4Y3
Y3L7H3O2L6
P2A9D1R7R3
X9B1E5R2L8
B4E9H3Y4W2
G7M6M9R8I6
R3P9O4X1A9
J1K7O4T7S4
R8G9E7T4R8
K6I1F1C7K1
R3H2J9C2B4
O2B2K7N2X4
T7W6B3L1G9
V8V8L8C9I7
T2S5O9O3P7
Q4I8N7J1S8
C2M3P4W7X1
D8N8V5C5Q7
O4V1L9X6I8
F3J4Z7F6U1
X2D7D5E8F4
B8L9Z3D5Q6
L5T3G6O4H3
T5F8P4B1A3
N3L7O4Y3E7
K1W2E2U4E4
J1Y5R1A9R6
U6F4P6I7Q2
T2P2L9V6J1
I7P2O1X4W7
G3R5Z2T7C1
Z1S6Z9S5A6
X3M9X4Q7E3
I4G6O8M8N2
M9H1R7B7N9
D1C2M5U5Z1
S3S1T2G9B4
Z4I2F4F2X7
F1B8D4H2M6
C2V7D3B9J8
V3I8G8E2J2
S3V8A1M6R8
B3X8Y4C4B4
N2N4A4V7Q9
N8W4A4K3K5
T3A7I7K1X4
T1M1U4H8X3
Z3J7M6L4U9
E6W6Y9Q9J4
Q2P3R6D1L9
Z2J9B7H1U7
I4I5D4R8Y1
X4O5S7J2Z5
N3A1C9T6V4
Z3E1A3J2V1
V3M1Y2Y3L6
E9A4S5Q8A7
K4Q4R4S1S2
O9J4X1Y1H1
Z6A4T4X9U7
M7G2C5X1K2
C4V4D5H7D9
B7X4E8R7M7
V9H5M1T1G3
J4Q7I8V8N2
K2X7S6H8O6
K4D8Q1H1S5
J6S2U2P3S5
I8W8Y4A8M7
P1Q7K7G2P6
O5W6K4L9M8
W9K7T4H8V7
W1S6C3T9C5
X4C3Q2F6I8
F9X3A3Q8Q1
F2L4S6B8X6
M7N4K2S7B1
U4C3O2M8K8
T1E3Y6Z6H2
F6J1T4C5V3
B4Z4R8Y4S9
N5R5L7W5A8
Q5L7T7P8Z4
V2T2V3L6P4
G3A9V2R4A4
J5H4U3H2W2
L6L1V3Y8F1
Z2X2B2Q1E9
Z2Q1B7Q3P8
D2E6Y4M9Z8
A7V3C8Y5U3
X6W8W1Z5I2
M4J5K7G1E9
B7A8U2X4X9
I5N4Q5I7D5
W4A7Z5Y7V3
Y6K6B3A8M9
Y3D1D9W7B3
C5K5Y2X1O8
X2W2U4G9U3
L7K8I9B2R9
W8M8E9Q5V5
L6J8D3U8L5
W2M8T2N4W5
E7B3I6D6N1
Y7G8G8Q8P3
L3I9S7X4C2
K2I6P1R7C9
R1M4D9G7H9
J5C8G8T1J7
F7E4Y7P5X4
R2R3W5H6S4
L3G6E3X1C6
L1J2E7X4L8
S4G8L7H4V4
W3K9N6Z8J3
U9C5X6S3J9
A3H2I4B6B1
G6E3X4Y8H6
O6M6R1P1Y5
X4T3C2E2S5
U4G2U3L7D5
M8C6S7V2F5
Y8R9G6C7C9
Q9E3N2B2I8
F3H2C9Q6F4
X8N2M7O2Z4
Z9T9E6J1B1
J1K1R8S8G3
K5R7N9L7Z3
T6V9A5F2M3
V4X5U4V9X7
A4T1N9E1K6
S7O1H9V1Q8
J5V6O6I6W4
A2P2I4Q2L4
X1V3P1W4D1
P6I3J4U6R9
U1U2W1Q6E2
U8P6B5U9O7
I5H7Y5Z7O4
M2O3Z4F8T4
S2P6I1N3G9
H2E1U2H1X4
L6C1O8T7R7
R9P3O5B5Y7
F3L3I1X4M9
O5D5N3K8O5
O1F6A1U7N7
D6A8U8D9I8
X9W2S4A6O4
S1E3T3B2F9
I3Z1H9B7K6
S5H6Z3M8Q8
A4X8J4V4R4
N1K7N7Z9K2
K5Y1R6J1V3
N4I2E9O9U9
N7A3Z7H1Q4
M5N7T2A6N9
I9J7R9B7T8
J4E8R4O2X8
T7Z4I7I6I9
N8O2J3E2G8
X5V4A7Z8D5
N4O1B5C6Y9
C4Y6I2R7X3
X1R9R6F6Q5
I6R8K2Z1D1
U2I3Q7Y6Q2
G4P8B5D8Q3
R2O3Y7B6V7
E2S8F2P1K8
S1U9R9M4V8
N6E5G3B9O3
W4O1E3F7Q9
V5K1Y4M2O9
I1L5W1Q2U6
E7Y6N1Z3D8
R9V5T7B1N8
R9Y5Q4D5E7
U2V3Y2Y7A8
R1K6Q1U2Y8
V6X8X2G4G1
J2B9A6A5R8
Q4K2B9S9P6
A3M7N4J1M6
U1G2Z8E8S1
G3Z2H8Z7J1
C6Q3Y2J8G9
J6C5O8C3X2
P1M8P7X3A7
C7B5Z9P9T8
L4Y6Y9X6Q9
Q5O7E6C2L9
S5J1G8F6W4
F7X3J7L4X3
W4H8N2T6U3
Y9W4O7L5J6
O3H1O8R5E5
P2S1A3M1N4
N4J7L9W5D2
Y3R7D2N7E7
H4D7U5S4X4
K5M7T6J9H3
Y4E7W4M1R9
N5H8S4Q7E9
U4Z2U6T8I1
V2W5E5K4B4
C3C8G1E1J3
B3F3G6Q4H5
X7X9K6A3O3
U8K8Q6E9Q8
F9O2W6A2Q5
H4F6O7O1E7
Z6N7J7F3X2
N7V2P1D9D5
Y3I3S6G6G1
W3Y1J1Q3T3
Y1G1M7X2B2
T1V1W2W8S7
F7F8O8X2I7
R8S4K2X2T9
J9K4C2X5K6
F4O1F5D3X2
I6G5V9P3O8
S9A3U6J5I1
J2E7Y5R9A3
G3U7L6I8S6
M9P7M5D5N3
G5I5P4F1E9
G6L8Y4W6L6
I7I6D8U8K9
D3Z2J9S7U4
X9T6Q8J6S1
K5A4M2C4P2
R6K5E4L4M4
A6F3X3E3M6
P9Q3Z6W6G7
B6S6I8B6P8
V6C4D2J6U4
M8C4T8H5N1
M9L5C8K4V5
R9J2B8H7M7
R2U1D8Z1W2
J2Q8X9H1A9
R4H7O5S9C4
R8T2R1V6I5
G9Q2R8W2O2
A5G3U8X8E2
L9L8C1R6E6
I5D3B6Q5K1
A8Y1G4L4F7
V6V5T6Y5O7
W4D2G1H3G5
B4V1J2D6Z2
S7R1V8E1X8
A3Y5B7L5V2
N7M1G7I1N9
G9U4H4G4G1
M6O4I7Q4M5
M1N3K9G1X1
E3F3E5R4U8
B5T5R2O1T5
K3T3P6G2T6
R8I5E2O1K1
H1X4X5H4H6
R7W3G8T2A6
F3Y1D5Y2A9
O1N2J5P9P4
A4Q8D2Z9J5
S6I7M4N4P7
A3X6C8K9M4
D2C7Q2P4G6
N8F6R3H4B9
Z8Z7Z6E3E3
A1B4N7T9X1
Q8N2E8B2A4
K2G6A8R4B4
I2J6G2N5Z1
E8O6Q2P8M4
N1R3K8M9T9
C3U6J2M2P5
A8A5M4A8L9
Q3W5H5W7U2
X7M8Q3N6Z4
I4F2K8E1B5
A2O1Y1U6I9
M2J9D2V2N9
M6J9W4T8C4
C4Y4A9H8T4
E9D6T4U2W1
Z6H3C7V8D9
U1O7S3J5W8
Y4N3P5V2A9
R1O8P3K4M8
S9G6R3S1K5
G7E5D8I8D9
Z6S5F4C2V5
C6O4K7E4E7
E5X5R2V3Q7
B2Q3V9A2V1
Y7F4R4Q2T3
N1Y6E1C1N6
Z7Q7H1Z2T9
Z7G3E5S6S5
Y3R5B7G7Y5
G7U6Z8V9G8
J1A5Z1G5H1
Y6Z4G1T9B1
H8C6Z7U3O7
J6Y5R2A6K1
J9A5P3R6Q7
L6P4Q3X3J1
V8H1U8F8Y4
O3I4L9S1F1
H5W3J5B8V4
K5N7I8O4F9
A9Z3C2E9L2
R5W9H2L1N3
Y5R6A1B9G9
V7W1U7W8G2
U3U5D2J6O9
K6Z5V3E5A3
V1U1I7J8G6
G4O7N8T3Y8
B4D1L3T5O9
P8R2X4W7K9
S8Q5X6D6Q3
X7W2P9S1U9
V8X9F9N6A8
H4A8S9L8N6